Lönejusteringar i TIM-AKA

Nummer: 14/2009

Cirkulär 14 /2009

I enlighet med § 2 i underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) höjs lönerna den 1 september 2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum med en allmän förhöjning på 2,4 procent.

Förhöjningen genomförs så att de individuella grundlönerna höjs med 21–31 cent per timme, arbetserfarenhetstillägget med 1–3 cent per timme det individuella tillägget, arbetsmiljötillägget och ackordslönerna med 2,4 procent.

Kostnadseffekten kan avvika något beroende på hur personalstrukturen ser ut.

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms från och med den 1 september 2009 enligt följande:

Lönegrupp   
Euro/timme
I A  12,07–13,67
I B 10,82–12,69
I C 10,07–11,42
II A 9,71–10,59
II B 9,56–10,19
III 9,43–9,88
IV 8,78 
O 9,02

Den övre gränsen i skalan för timlönerna har höjts mer än den nedre gränsen.

Lönerna för arbetstagare under 18 år är 8,21–8,43 euro/timme. Den individuella grundlönen höjs med 0,20 cent/timme.

De individuella grundtimlönerna höjs enligt följande:

Lönegrupp  
Euro/timme
I A  0,31
I B 0,28
I C 0,26
II A 0,24
II B 0,23
III 0,22
IV 0,21
O 0,21

Om grundlönen för en arbetstagare efter förhöjningen av den individuella grundtimlönen i en av dessa lönegrupper understiger löneskalans undre gräns, ska grundtimlönen höjas så att den motsvarar minst den undre gräns som nämns i tabellen.

Arbetserfarenhetstillägg

Arbetserfarenhetstillägget höjs så att tillägget efter 2 års anställning är 0,48 euro efter 4 års anställning 0,96 euro och efter 7 års anställning 1,45 euro.

Individuellt tillägg

Det individuella tillägget höjs med 2,4 procent , dock minst med 1 cent.

Arbetsmiljötillägg

Arbetsmiljötillägget höjs med i genomsnitt med 2,4 prcoent. Efter förhöjningen kan arbetsmiljötillägget uppgå till högst 2,69 euro i timmen.

Ackordslöner

NIVÅ I 14,91–18,47
NIVÅ II  13,36–16,50
NIVÅ III      12,82–15,04
NIVÅ IV 12,25–14,32
NIVÅ V 11,38–13,28
NIVÅ VI 10,40–12,09

 

Justering av medeltiminkomsten

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de medeltiminkomster enligt § 35 mom.1 i kollektivavtalet som baserar sig på kvartalsvisa uträkningar:

De medeltiminkomster som räknats ut på IV kvartalet år 2008 och I och II kvartalet  år 2009 höjs med 2,4 procent. De medeltiminkomster som räknats ut på III kvartalet år 2009 höjs med 1,6 procent.

De höjda medeltiminkomsterna iakttas från den dag den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Publicerad 18.8.2009
Uppdaterad 29.11.2018