Korrigering av lönesättningspunkt

Nummer: 4/2009

Cirkulär 4 /2009

I samband med avtalsförhandlingarna i Finland gjorde man en justering av den uppgiftsrelaterade minimilönen i lönesättningspunkten 04 SOS 04A per den 1 mars 2008, utöver förhöjningen på 2,1 procent på grund av utökad arbetstid och förhöjningen på 2,6 procent vid fördelningen av likalönpotten.

Vi noterade inte denna justering och därför är de uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönesättningspunkt 04 SOS 04A felaktiga från den 1 mars 2008.

Inga korrigeringar är nödvändiga om den uppgiftsrelaterade lönen är högre än den uppgiftsrelaterade minimilönen som anges i lönesättningspunkt 04 SOS 04A.

Om däremot den uppgiftsrelaterade lönen är lägre än vad som anges i lönesättningspunkten ska en korrigering göras, så att lönen åtminstone är lika med den lön som anges i lönesättningspunkten.  

 

Publicerad 17.2.2009
Uppdaterad 21.8.2020