Grupplivförsäkring vid dödsfall

Nummer: 8/2008

Cirkulär 8 /2008

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som ska betalas ut vid dödsfall och motsvarar grupplivförsäkring.

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen träder i kraft 1 januari 2008.

Texterna och tabellen i tjänste- och arbetskollektivavtalet angående ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen och som betalas till förmånstagare har ändrats. Ändringarna motsvarar de ändringar i försäkringsvillkoren som avtalats inom den privata sektorn. Den viktigaste textändringen är att precisera begreppet studerande.

För att förmånstagarna skall kunna bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och kommunalförbunden följer tolkningarna av Arbetstagarens grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsfrågor också då kommunen eller kommunalförbundet själv betalar förmånen till förmånstagaren.

Kommunala avtalsdelegationen uppmanar kommunerna och kommunalförbunden att fästa uppmärksamhet vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

Läs mer om den förmån som ska betalas då en arbetstagare som varit anställd vid kommunen eller kommunalförbundet avlidit.

Publicerad 26.2.2008
Uppdaterad 24.8.2020