Godkänd facklig utbildning 2019

Nummer: 20/2018

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 14/2018 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2019.

Följ denna länk för KA cirkulär 14/2018 gällande godkända fackliga utbildningar 2019:

https://www.kt.fi/sv/cirkular/2018/14/godkand-facklig-utbildning-2019

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning,
Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Publicerad 27.12.2018
Uppdaterad 18.12.2019