Förhöjningar och förändringar från 1.8.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-16)

Nummer: 9/2016

Cirkulär 9/2016

I cirkulär 11/2015 sände vi underteckningsprotokollet samt lönebilaga för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016. Av underteckningsprotokollet framgår att avtalsparterna upprättar ett skilt förhandlingsprotokoll gällande vissa förhöjningar och förändringar från 1.8.2016. 

Förhöjningar och förändringar från 1.8.2016

 

Enligt underteckningsprotokollet (cirkulär 11/2015) § 2 mom. 2:
Övriga avtalsförändringar och justeringar överenskoms senare upp till en kostnadseffekt på sammanlagt maximalt 0,1 %. Ett skilt förhandlingsprotokoll upprättas för dessa förändringar, liksom avseende det skolspecifika beloppet för tilläggsuppgifter (Del B III arbetstid § 19 mom. 2).

 

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga:
Förhandlingsprotokoll

Cirkuläret som pdf

Publicerad 27.4.2016
Uppdaterad 24.8.2020