Fördelning av potter enligt UKTA

Nummer: 8/2009

Cirkulär 8 /2009

Fördelning av den lokala justeringspotten och likalönspotten enligt UKTA den 1 maj 2009.

Huvudavtalsparterna beslöt om följande fördelning:

Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009. Fördelningen kan göras centralt.

Enligt nu gällande skrivning i kollektivavtalet Bilaga 2 Grundskolan /Arbetstid § 14 mom.2 gäller:

En klasslärare/specialklasslärare eller timlärare i huvudsyssla som åläggs att sköta klassföreståndaruppgifterna för lågstadium betalas en ersättning, som motsvarar en halv veckotimme, vilken bestäms enligt övertimarvodesgrunden i lärarens egen tjänst (ÅL).

Skrivningen i ovanstående paragraf ändras så att ersättningen höjs till en veckotimme från och med den 1 maj 2009.
    
Lönesättningspunkt 4 03 04 03 1 Lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning höjs med 0,7 procent.

De uppgiftsrelaterade lönerna och timarvodena vid Medborgarinstitutet höjs också. Effekten av förhöjningarna blir ca 0,8 procent av avtalsområdets lönesumma då den årsbundna delen av det individuella tillägget beaktas.

Publicerad 7.4.2009
Uppdaterad 21.8.2020