Fördelning av potter enligt TS

Nummer: 7/2009

Cirkulär 7 /2009

Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009.

Huvudavtalsparterna beslöt, med avvikelse från gällande underteckningsprotokoll, om följande fördelning:

  • 0,2 % likalönspott
  • 0,3 % justering av de uppgiftsrelaterade lönerna
  • 0,3 % prövningsbaserade individuella tillägg.

Andelen på 0,2 procent av den lokala justeringspotten

Potten skall användas för att utjämna omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män. Om arbetsgivaren konstaterar att det inte föreligger några omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor kan likalönspotten överföras till potten för prövningsbaserade individuella tillägg.

De kommuner/kommunalförbund som inte har några kvinnor anställda inom TS-avtalsområde skall överföra denna andel (0,2 procent) av potten till AKTA-området och fördela den enligt de kriterier som gäller inom AKTA-området.

Andelen på 0,3 procent ”prövningsbaserade individuella tillägg”

Den behöriga myndigheten i kommunen eller kommunalförbundet bestämmer tjänsteinnehavarens och arbetstagarens prövningsbaserade individuella tillägg med stöd av de kriterier som den behöriga myndigheten fastställt.
    
Justeringspotterna beräknas på avtalsområdets lönesumma för januari. Till lönesumman räknas samtliga löner som omfattas av avtalet (TS) och som betalats ut i januari 2009.

Om lönesumman för januari avviker från lönesumman för en vanlig månad, används en så kallad normal månad som grund för beräkningen.
    
Inga förhandlingar förs om användningen av likalönspotten och de prövningsbaserade individuella tilläggen mellan den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationerna.

Publicerad 7.4.2009
Uppdaterad 21.8.2020