Fördelning av potter enligt TIM-AKA

Nummer: 6/2009

Cirkulär 6 /2009

Enligt underteckningsprotokollet för TIM-AKA ska en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009.

Huvudavtalsparterna beslöt, med avvikelse från gällande underteckningsprotokoll, om fördelningen nedan.

Justeringspotten

Justeringspotten beräknas på avtalsområdets lönesumma för januari. Till lönesumman räknas samtliga löner som omfattas av avtalet (TIM-AKA) och som betalats ut i januari 2009.

Om lönesumman för januari avviker från lönesumman för en vanlig månad, används en så kallad normal månad som grund för beräkningen.

De individuella grundtimlönerna höjs den 1 maj 2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta enligt följande:

I A  9 cent/timme
I B  8 cent/timme
I C  7 cent/timme
II A + B    5 cent/timme
III  4 cent/timme

 

Likalönspotten

Likalönspotten utgör 0,1 procent av avtalsområdets lönesumma.

Potten ska användas för att utjämna omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor. Om arbetsgivaren konstaterar att det inte föreligger några omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor kan likalönspotten överföras till potten för prövningsbaserade individuella tillägg.

De prövningsbaserade individuella tilläggen utgör 0,2 procent av avtalsområdets lönesumma.

Inga förhandlingar förs om användningen av likalönspotten och de prövningsbaserade individuella tilläggen mellan den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationerna.

Ackordslöner och ackord som står utanför lönesättningen höjs i genomsnitt med 0,8 procent.

Inkomstmål (ackordslöner), euro/timme från den 1 maj 2009:

Nivå I   14,56 - 18,04
Nivå II  13,05- 16,11
Nivå III    12,52- 14,69
Nivå IV  11,96- 13,98
Nivå V  11,11- 12,97
Nivå VI  10,16 -11,81

 

Inkomstmålen har höjts med 0,8 procent.

 

Publicerad 7.4.2009
Uppdaterad 21.8.2020