Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2014

Nummer: 2/2014

Cirkulär 2/2014 

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012-2013 justeras till vissa delar 1.1.2014.

För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

 

Bilaga: Ersättningar för resekostnader

Cirkuläret som PDF

Publicerad 13.1.2014
Uppdaterad 21.8.2020