Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2013

Nummer: 1/2013

Cirkulär 1/2013


De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012–2013 justeras till vissa delar 1.1.2013.

För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16.

Bilaga 1 Ersättningar för resekostnader

Publicerad 10.1.2013
Uppdaterad 21.8.2020