Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2012

Nummer: 1/2012

Cirkulär 1/2012

De ersättningar för resekostnader som finns i Bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012-2013 justeras till vissa delar 1 januari 2012.

Ändringarna i de ersättningar som gällt 2011 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamenten och hotellersättningar vid utrikesresor). För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i Bilaga 16.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

 

Med vänlig hälsning

Ben-Erik Alm
Avtalschef

 

Bilaga: Ersättningar för resekostnader fr.o.m. 1.1.2012

Cirkuläret som PDF

Publicerad 17.1.2012
Uppdaterad 21.8.2020