Ersättningar för resekostnader från 1.1.2020

Nummer: 2/2020

Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2018–2019. Ersättningarna har justerats till vissa delar 1.1.2020. De ersättningar som ändrats jämfört med 2019 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Om arbetsgivaren i början av året har betalat ersättningar enligt ersättningarna år 2019, korrigeras de retroaktivt så att de motsvarar ersättningarna år 2020.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Bilagor :

Publicerad 23.1.2020
Uppdaterad 24.1.2020