Ersättningar för resekostnader från 1.1.2019

Nummer: 2/2019

Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2018-2019. Ersättningarna har justerats till vissa delar 1.1.2019. De ersättningar som ändrats jämfört med 2018 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor)

Om arbetsgivaren i början av året har betalat ersättningar enligt ersättningarna år 2018, korrigeras de retroaktivt så att de motsvarar ersättningarna år 2019.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik
Avtalschef

Publicerad 20.12.2019
Uppdaterad 20.12.2019