Ersättning för resekostnader från 1.1.2018

Nummer: 2/2018

Cirkulär 2/2018

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2018

Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2017 justeras till vissa delar 1.1.2018. De ersättningar som ändrats jämfört med 2017 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik
Avtalschef

Bilaga: AKTA bilaga 16 Ersättningar för resekostnader

 

Cirkuläret som bilaga

Publicerad 26.1.2018
Uppdaterad 21.8.2020