Ersättning för matkostnaderEr

Nummer: 7/2008

Cirkulär 7 /2008

De som deltar i fackliga utbildningar får ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet.

I rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning samt i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning (utbildningsavtalet) har avtalats om anställningsvillkoren för de tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i facklig utbildning.

Med stöd av §9 i samma avtal betalas en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall en ersättning för måltidskostnader.

Den avtalade ersättningen för måltidskostnader är 22,81 och 23,21 euro för 2008 respektive 2009.

Läs mer om ersättning för mat- och kurskostnader i samband med facklig utbildning.         

Publicerad 26.2.2008
Uppdaterad 24.8.2020