Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 4/2020

I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning betalas, med stöd av § 2 i det ovan nämnda avtalet, en ersättning för måltidskostnader för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.

Den avtalade ersättningen för måltidskostnader är 25,56 € år 2020 (25,34 € år 2019).

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Bilagor:  
 

Publicerad 12.6.2020
Uppdaterad 12.6.2020