Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 4/2018

Cirkulär 4/2018

 I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

 

Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroende-mannautbildning betalas, med stöd av § 2 i det ovan nämnda avtalet, en ersättning för måltidskostnader för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.
Den avtalade ersättningen för måltidskostnader är 25,00 € år 2018 (24,90 € år 2017).

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik
Avtalschef

 

Bilaga:
Arbets- och tjänstekollektivavtal om ersättning för de måltidskostnader som avses i rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning.

Cirkuläret som PDF

Publicerad 12.3.2018
Uppdaterad 21.8.2020