De lokala justeringspotterna och engångspotten

Nummer: 15/2018

I bilagorna till detta cirkulär redogörs för de lokala justeringspotterna i respektive avtal samt engångspotten.

Inför förhandlingarna om den lokala justeringspotten mellan arbetsgivaren och
huvudavtalsorganisationerna önskar Akava-Åland, FOA-Å samt TCÅ att
kommunen/kommunalförbundet har sammanställt en förteckning över
kommunens/kommunalförbundets samtliga anställda med namn och befattning.
Ur förteckningen bör framgå:

- den anställdas lönesättningspunkt
- den uppgiftsrelaterade grundlönen (vid 100 %)

Härtill är önskemålet inför de, på detta sätt väl förberedda, lokala förhandlingarna att parterna har kännedom om storleken i euro och cent för den lokala justeringspotten samt hur mycket arbetsgivaren betalar ut i individuella tillägg, uttryckt i procent.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Bilagor
1. AKTA - lokal justeringspott
2. TS - lokal justerinspott
3. TIM-AKA lokal justeringspott
4. UKTA - lokal justeringspott
5. Engångspott

 

Publicerad 1.11.2018
Uppdaterad 4.1.2019