Cirkulärlistan för år 2014

Nummer: 1/2015

Cirkulär 1/2015

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2014 för kännedom.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: Kommunala avtalsdelegationenens cirkulärlista 2014

Cirkuläret som PDF 

 

Publicerad 13.1.2015
Uppdaterad 24.8.2020