Cirkulärlistan för år 2013

Nummer: 1/2014

Cirkulär 1/2014 

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2013 bifogas för kännedom.

 

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

 

Bilaga: Kommunala avtalsdelegationens cirkulärlista 2013

 

Cirkuläret som PDF

Publicerad 8.1.2014
Uppdaterad 21.8.2020