Cirkulärlistan för år 2011

Nummer: 2/2012

Cirkulär 2/2012

Kommunala avtalsdelegationen publicerar en förteckning över sina cirkulär 2011.

1/2011  00 2011-01-11  00 Cirkulärlistan för år 2010
2/2011   2011-01-11    Arbetsavtalslagen ändras
3/2011   2011-03-02   Ersättnings för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet
4/2011   2011-03-02   Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring
5/2011   2011-03-02   Rekommendationsavtal om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning
6/2011   2011-04-28   Ledig för vård av familjemedlem
7/2011   2011-04-28   Cirkulär till kännedom - Arbetshälsa och resultatinriktad service- stöd för ett bättre och längre arbetsliv
8/2011   2011-04-28   Cirkulär till kännedom - Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen
9/2011    2011-04-28   Cirkulär till kännedom- Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringsmöjligheter för dem
10/2011   2011-06-28   Arbetstidslagen tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem
11/2011       Ej distribuerat
12/2011   2011-10-28   Rättelse i lönebilagan Del B Grundlön/Klasslärare(UKTA)

        
            
           
            
          
            
          
            
           
            
           
            
           
            
          
            
           
            
           

Publicerad 3.4.2012
Uppdaterad 21.8.2020