Cirkulärlista för 2019

Nummer: 1/2020

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2019 bifogas för kännedom.

 

Med vänliga hälsningar,

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Bilaga:

Publicerad 20.1.2020
Uppdaterad 21.1.2020