Cirkulärlista 2018

Nummer: 1/2019

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2018 bifogas för kännedom.

Med vänliga hälsningar,

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN
Jesper Strandvik
Avtalschef

Publicerad 18.12.2019
Uppdaterad 18.12.2019