Cirkulärlista 2017

Nummer: /2018
Cirkulär 1/2018

Cirkulärlista 2017

 

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2017 bifogas för kännedom.

Med vänliga hälsningar,

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik
Avtalschef

Bilaga: Kommunala avtalsdelegationens cirkulärlista 2017

Cirkuläret som PDF

 

 

Publicerad 26.1.2018
Uppdaterad 29.11.2018