Cirkulär till kännedom - Ny bilaga för godkänd facklig utbildning 2019 JHL

Nummer: 3/2019

I KAD cirkulär 20/2018 hänvisas till KA cirkulär 14/2018 gällande godkända fackliga utbildningar 2019. I länken i det tidigare cirkuläret framgår inte samtliga av de godkända utbildningarna från JHL.

I länken nedan finns den fullständiga listan för godkänd facklig utbildning från JHL:

https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/yleiskirje1814mr-ay-koulutus-liite-2-JHL_0.pdf

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Publicerad 26.12.2019
Uppdaterad 26.12.2019