Cirkulär till kännedom Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2019

Nummer: 7/2019

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 10/2019 godkänt bifogade ändringar/tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2019.

Följ denna länk för KA cirkulär 10/2019 gällande godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen 2019:

https://www.kt.fi/sv/cirkular/2019/10/andringar-tillagg-fackliga-utbildningen

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Bilaga:

Publicerad 30.12.2019
Uppdaterad 30.12.2019