Cirkulär till kännedom - Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2017

Nummer: 18/2017

Cirkulär 18/2017

Mottagare
Kommunerna och kommunalförbunden på Åland

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 5/2017 godkänt bifogade ändringar/tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2017.

Följ denna länk för KA cirkulär 5//2017 gällande godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen 2017: https://www.kt.fi/sv/cirkular/2017/5/andringar-facklig-utbildning

 

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

 

Publicerad 22.8.2017
Uppdaterad 24.8.2020