Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2020

Nummer: 14/2019

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 12/2019 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2020.                                                                                     

Följ denna länk för KA cirkulär 12/2019 gällande godkända fackliga utbildningar 2020:

https://www.kt.fi/sv/cirkular/2019/12/godkand-facklig-utbildning-2020

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik

Avtalschef

Bilaga:

Publicerad 30.12.2019
Uppdaterad 30.12.2019