Cirkulär till kännedom - godkänd facklig utbildning 2017

Nummer: 3/2017

Cirkulär 3/2017

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 13/2016 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2017.

Följ denna länk för KA cirkulär 13/2016 gällande godkända fackliga utbildningar 2017: Godkänd facklig utbildning år 2017 - KT Kommunarbetsgivarna

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Ewa Danielsson
Avtalschef

Cirkuläret som pdf

Publicerad 18.1.2017
Uppdaterad 24.8.2020