Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2016

Nummer: 4/2016

Cirkulär 4/2016

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 15/2015 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2016.

Följ denna länk för KA cirkulär 15/2015 gällande godkända fackliga utbildningar 2016: http://www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/aktuellt/cirkular/2015/Sidor/15-15-facklig-utbildning.aspx

 

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Ewa Danielsson
Avtalschef

Cirkuläret som pdf.

Publicerad 5.2.2016
Uppdaterad 24.8.2020