Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning 2014

Nummer: 5/2014

Cirkulär 5/2014 

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 18/2013 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2014.

Följ denna länk för KA cirkulär 18/2013 gällande godkända fackliga utbildningar 2014: http://www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/aktuellt/cirkular/2013/Sidor/18-13-facklig-utbildning.aspx

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

 

Cirkuläret som PDF

Publicerad 31.1.2014
Uppdaterad 21.8.2020