Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning

Nummer: 3/2015

Cirkulär 3/2015

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 14/2014 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2015.

Följ denna länk för KA cirkulär 14/2014 gällande godkända fackliga utbildningar 2015:
http://www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/aktuellt/cirkular/2014/Sidor/14-14-facklig-utbildning.aspx

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Ewa Danielsson
Avtalschef

 

Cirkuläret som PDF

 

 

 

Publicerad 6.3.2015
Uppdaterad 24.8.2020