Cirkulär till kännedom

Nummer: 13/2015

Cirkulär 13/2015

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen 2015

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kom-petens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsle-dighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 08/2015 godkänt bi-fogade ändringar/tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2015.

Följ denna länk för KA cirkulär 08/2015 gällande godkända ändringar/tillägg i de fackliga utbildningarna 2015:
http://www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/aktuellt/cirkular/2015/Sidor/08-15-facklig-utbildning.aspx

 

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: Cirkuläret som pdf

Publicerad 4.12.2015
Uppdaterad 24.8.2020