Beställning av de kommunala kollektivavtalen 2014–2016

Nummer: 16/2014

Cirkulär 16/2014

De nya åländska kommunala kollektivavtalen 2014-2016 kommer ut i månadsskiftet augusti/september 2014. Nya avtalsböcker har tryckts upp för AKTA och UKTA området och för TS och TIM-AKAs del används rikets avtalsböcker med en separat sammanställning över de åländska undantagen.

De åländska AKTA och UKTA avtalsböckerna kan enbart beställas från Kommunförbundets webbplats genom att använda det elektroniska beställningsformuläret som ni finner genom att klicka på följande länk, http://www.kommunforbundet.ax/form.con?iPage=53&iLan=1

TS och TIM-AKAs avtalsböcker beställer ni direkt från Kommunarbetsgivarnas webbplats genom att klicka på följande länk, http://www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/aktuellt/publikationer/avtal/Sidor/default.aspx.

Observera att rikets TS och TIM-AKA avtal inte innehåller de åländska undantagen, de åländska undantagen finns att hämta digitalt genom följande länk, http://www.kommunforbundet.ax/standard.con?iPage=3&m=19

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

 

Cirkuläret som PDF

Publicerad 8.8.2014
Uppdaterad 24.8.2020