Avtalsbestämmelser och tillämpningsanvisningar gällande ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid 1.9.2017 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017

Nummer: 15/2017

Cirkulär 15/2017

Som tillägg till KAD cirkulär 14/2017 bifogas i detta cirkulär de ändrade avtalsbe-stämmelserna och tillämpningsanvisningarna om periodarbetstid i AKTA, som träder i kraft 1.9.2017. 

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna gäller från 1.9.2017 eller från början av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum. Om en arbetsperiod pågår 1.9.2017 iakttas arbetsperioden ända tills den slutar.
Också bestämmelserna om hur semesterdagar åtgår för periodarbete ändras, vilket bör beaktas redan på förhand när semestrarna för sommaren 2018 beviljas.

Utbildningstillfälle gällande ändringarna hålls onsdagen den 17 maj 2017 kl. 10-16.
För närmare information och anmälan se KAD cirkulär 14/2017.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

John Eriksson
Tjänsteförrättande avtalschef

Bilaga:
1. Bestämmelserna som ändras 1.9.2017 i arbetstidskapitlet och semesterbestämmelser i AKTA
2. Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft 1.9.2017.

Publicerad 14.3.2017
Uppdaterad 24.8.2020