Avtalsändringar och lönesättning - UKTA

Nummer: 10/2008

Cirkulär 10 /2008

Kommunala tjänste- och kollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) har förändrats från 1 mars 2008. 

Den största förändringen är att den årsbundna delen av det individuella tillägget efter två års tjänstgöringstid har försvunnit. Läs mer om avtalsförändringarna i anvisningarna.

Nytt är också att vissa lönesättningspunkter har slopats. Både den lokala justeringspotten och likalönspotten per den 1 mars 2008 har fördelats centralt. Läs mer om löner.

Observera skrivningen § 14 mom. 2, sidan 5 i anvisningarna: " En klasslärare eller timlärare i huvudsyssla som åläggs att sköta klassföreståndaruppgifterna för lågstadium betalas en ersättning, som motsvarar en halv veckotimme, vilken bestäms enligt övertimarvodesgrunden i lärarens egen tjänst.

Publicerad 12.3.2008
Uppdaterad 29.11.2018