Avtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 9/2009

Cirkulär 9 /2009

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft den 1 januari 2009.

Texterna och tabellen i tjänste- och arbetskollektivavtalet angående ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen och som betalas till förmånstagarna har ändrats.

Ändringarna motsvarar de ändringar i försäkringsvillkoren som avtalats inom den privata sektorn.

För att förmånstagarna ska kunna bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och kommunalförbunden följer tolkningarna av Arbetstagarens grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsfrågor också då kommunerna eller kommunalförbunden själv betalar förmånen till förmånstagaren.

Kommunala avtalsdelegationen uppmanar arbetsgivarna att fästa uppmärksamhet vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

Publicerad 10.6.2009
Uppdaterad 21.8.2020