Avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland

Nummer: 16/2017

Cirkulär 16/2017

Bifogat detta cirkulär finns en sammanställning över avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland

 

Avtalen och rekommendationerna omfattar bland annat samarbete, arbetshälsa samt
personalledning, resultat och kompetens.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

John Eriksson
Tjänsteförrättande avtalschef

 

 

Bilaga:
Avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland

 

Publicerad 14.3.2017
Uppdaterad 24.8.2020