Ändrade avtalsbestämmelser i UKTA

Nummer: 14/2018

14/2018

I KAD cirkulär 10/2018 redogjordes för lönejusteringar samt vissa andra ändringar med kostnadseffekt i UKTA 2018-2019. I detta cirkulär redogörs för övriga ändrade avtalsbestämmelser samt tillämpningsanvisningar till dessa. Till cirkuläret bifogas också lönebilagan där justeringarna 1.12.2018 samt 1.4.2019 framgår.

Anvisningar gällande engångspotten som ska utbetalas i januari 2019 ges i senare cirkulär liksom överenskommelse om den centrala fördelningen av den lokala justeringspotten från 1.8.2019.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Bilagor
1. Tillämpningsanvisningar till de ändrade avtalsbestämmelserna

2. Ändrade avtalsbestämmelser

3. Lönebilaga UKTA

Publicerad 1.11.2018
Uppdaterad 29.11.2018