Allmän löneförhöjning - UKTA 1_september_2008

Nummer: 15/2008

Cirkulär 15 /2008

Den 1 september 2008 justeras lönerna för personal som tillhör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

I enlighet med § 2 i underteckningsprotokollet höjs tjänsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,4 procent, läs mer om lönesättningen.

Publicerad 29.8.2008
Uppdaterad 29.11.2018