AKTA-avtalet 2007-2009

Nummer: 3/2008

Cirkulär 3 /2008

Här finns AKTA-boken 2007−2009 till kännedom.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet och protokollen ovan undertecknades av Kommunala avtalsdelegationen, AKAVA-Åland r.f., FOA-Å r.f. och TCÅ r.f.

De avtalsenliga förhöjningarna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och i likalönsprogrammet höjer lönekostnaderna med i snitt ca 11,5 % under avtalsperioden. Kostnaderna kan variera i de olika kommunerna och kommunalförbunden beroende på personalstrukturen.

De nya avtalen är i kraft 1.10.2007 - 31.1.2010.

I den nya AKTA-boken ingår de lönesättningsbilagor som träder i kraft 1.3.2008.

Publicerad 11.1.2008
Uppdaterad 24.8.2020