Vi söker en ny förbundsdirektör

Publicerad 17.2.2022 15:14 | Uppdaterad 17.2.2022 16:12

Ålands kommunförbund k.f. är kommunernas intresse- och arbetsgivarorganisation. Vårt uppdrag är att ge kommunerna bättre förutsättningar för lokalt självstyre och samverkan. 

Förbundsdirektören utses av förbundsstyrelsen. Du leder förbundets förvaltning och ansvarar för verksamheten. Du bereder ärenden, är diskussionspart till den politiska ledningen och utgör förbundets representant i olika sammanhang, och utgör länken mellan medlemmarna och olika samarbetsparter. Kommunförbundet är en liten organisation. Du är därför beredd att ta tag i både stora och små uppgifter.

Vi söker dig som har stor drivkraft och är utvecklingsorienterad och samarbetsinriktad, med intresse för samhällsfrågor. Du bör ha lämplig examen från universitet eller högskola. Administrativ förmåga och förtrogenhet med kommunal förvaltning är meriterande.Tjänsten är ordinarie, med tillträde enligt överenskommelse. Vi följer AKTA-avtalet.

För mer information kontakta förbundsdirektör Magnus Sandberg , tel 018 22582 , eller förbundsstyrelsens ordförande Gun Holmström 040 841 5666. 

Din ansökan, som ska vara förbundet tillhanda senast onsdag 9 mars 2022 kl 16.00, skickar du till info@kommun.ax

eller Ålands kommunförbund, Pb 230, 22 101 Mariehamn
 

Publicerad 17.2.2022
Uppdaterad 17.2.2022