Kungörelse, protokollet från Ålands kommunförbunds höststämma

Publicerad 2.12.2020 14:13 | Uppdaterad 2.12.2020 14:18

Ålands kommunförbund höll ordinarie höststämma fredagen den 27 november. Där behandlades paragraferna 9 - 12 och fastställdes budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022 och 2023.

Protokollet justerades onsdagen den 2 december och finns tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Godbyvägen 448 i Jomala i anslutning till Jomala kommunkansli

Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla den 2 december 2020  Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor 
 

Jomala 2.12.2020

 

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör

Publicerad 2.12.2020
Uppdaterad 2.12.2020