Kungörelse av protokoll från Ålands kommunförbunds vårstämma

Publicerad 23.5.2024 12:20 | Uppdaterad 23.5.2024 12:29

Meddelande från Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma fredagen den 17 maj 2024. Paragraferna 1 - 8 behandlades och förbundsstämman utsåg förbundsstyrelse, förbundsstämmans presidium, centralnämnd för proportionella val, kommunala avtalsdelegationen och revisioner. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2023 godkändes och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Protokollet justerades den 21 maj och finns tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Skolvägen 2 i anslutning till Finströms kommunkansli.

Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla den 23 maj. Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor, samt att hålla protokollet till allmänt påseende.

Finström 23.05.2024

Minna Hellström,
Förbundsdirektör

 

Publicerad 23.5.2024
Uppdaterad 23.5.2024