Kungörelse av protokoll från Ålands kommunförbunds vårstämma

Publicerad 30.5.2023 13:18 | Uppdaterad 30.5.2023 13:32

Meddelande från Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma fredagen den 26.05.2023. Där behandlades paragraferna 1 - 5 och fastställdes bokslut och verksamhetsberättelse för år 2022.

Protokollet justerades måndagen den 29 maj och finns tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Skolvägen 2 i anslutning till Finströms kommunkansli.

Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla den 30 maj. Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor, samt att hålla protokollet till allmänt påseende.

Finström 30.05.2023

Minna Hellström,
Förbundsdirektör

 

 

Publicerad 30.5.2023
Uppdaterad 30.5.2023