Kungörelse av protokoll från Ålands kommunförbunds vårstämma

Publicerad 30.11.2022 16:15 | Uppdaterad 1.12.2022 10:16

Meddelande från Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund höll ordinarie höststämma fredagen den 25.11.2022. Där behandlades paragraferna 6 - 8 och fastställdes budget för 2023 och ekonomiplan för år 2024 - 2025.

Protokollet justerades onsdagen den 30 november och finns tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Skolvägen 2 i anslutning till Finströms kommunkansli.

Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla den 30 november 2022  Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor, samt att hålla protokollet till allmänt påseende.

 

Finström 25.11.2022

Minna Hellström,
Förbundsdirektör

 

Publicerad 30.11.2022
Uppdaterad 1.12.2022