Kungörelse av protokoll från Ålands kommunförbunds vårstämma

Publicerad 24.5.2022 00:00 | Uppdaterad 30.11.2022 16:13

Meddelande från Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma fredagen den 20.05.2022

Där behandlades paragraferna 1-5 och valdes förbundsstämmans presidium för år 2022 och förbundsstyrelsen för perioden 2022-2023, samt fastställdes bokslut och verksamhetsberättelse för 2021.

Protokollet justerades tisdagen den 24e maj och finns tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Skolvägen 2 i Godby i anslutning till Finström kommunkansli.

Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets hemsida den 24 maj 2022. Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor, samt att hålla protokollet till allmänt påseende.

Finström 24.05.2022

Minna Hellström

Förbundsdirektör

Publicerad 24.5.2022
Uppdaterad 30.11.2022