Kungörelse av protokoll från Ålands kommunförbunds höststämma

Publicerad 24.11.2021 13:18

Meddelande från Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund höll ordinarie höststämma fredagen den 19.11.2021.

Där behandlades paragraferna 6 - 9 och fastställdes budget för 2022 och ekonomiplan för år 2023- 2024.

Protokollet justerades måndagen den 24 november och finns tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Godbyvägen 448 i Jomala i anslutning till Jomala kommunkansli

Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla den 24 november 2021

Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag.
Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor, samt att hålla protokollet till allmänt påseende.

 

Jomala 24.11.2021

 

Magnus Sandberg
kommundirektör

Publicerad 24.11.2021
Uppdaterad 24.11.2021