Förbundsstyrelsen 31.03.2023

Publicerad 24.3.2023 07:20 | Uppdaterad 28.3.2023 10:20

Förbundsstyrelsen sammankommer fredagen den 31 mars klockan 13:30 vid Finströms kommunkansli.

Ärendelista som bilaga.

 

Enligt uppdrag,

Minna Hellström
Förbundsdirektör

Publicerad 24.3.2023
Uppdaterad 28.3.2023