Förbundsstyrelsen 20.10.2023

Publicerad 13.10.2023 17:59 | Uppdaterad 27.10.2023 16:09

Förbundsstyrelsen sammankommer fredagen den 20 oktober 13:30 vid Finströms kommunkansli.

Ärendelista som bilaga.

 

Enligt uppdrag,

Minna Hellström
Förbundsdirektör

Publicerad 13.10.2023
Uppdaterad 27.10.2023